Az NTP-HTTSZ-M-22-0004 kódjelű pályázat 10 készségfejlesztő műhely szervezését és bonyolítását vállalta az Okoskocka fejlesztőcsalád segítségével, melyek nagy sikerrel meg is valósultak Kovászna és egy Hargita megyében. A műhelyek nagyban hozzájárultak a gyermekek alapkészségeinek és képességeinek fejlesztéséhez nyelvi, számolási, vizuális észlelés, térlátás területeken. Kiegészítő tevékenységként egy szakmai fórumot, valamint a Székelyföldi Tehetségnapot sikerült megszervezni.

A tíz, egyenként 30 órás tehetséggondozói program 2022. november - 2023. április között zajlott szakmai műhely formájában vizuális percepció, számolás, anyanyelv, mese-, szövegértés témakörökben. Az Okoskockás foglalkozásokon teljes mértékben biztosított volt a gyerekek számára a szabadon való gondolkodás, a kreativitás, saját vélemény megfogalmazása. Mivel a kisgyerekek tanulási módja a játék, az Okoskocka egy igen jó eszköz ilyen szempontból, mivel kedvenc elfoglaltságuk alatt olyan képességekre és készségekre tettek szert mint: szókincs-, fogalmi gondolkodás fejlesztése, beszédkészség, mond-, szövegalkotás, páros-, csoportos munka, szabályok betartása, számsor felismerése, matematikai alapműveletek elmélyítése, térbeli tájékozódás, problémamegoldás, csoportosítás stb. Az ingergazdag környezet úgy a kognitív képességeiket, mint a személyiségfejlődésükhöz is hozzájárult. Nagyon szerették a foglalkozásokat, sok új ismerettel gazdagodtak, játékos formában, örömmel tanultak.

A műhely célja a gyermekek képességeinek kibontakoztatása, érzelmi intelligenciájának fejlesztése, iskolára való hatékony felkészítés (olvasást, írást, számolást, szövegértést megalapozás, testséma területeken), tehetség felismerése és tehetséggondozás voltak, melyeket elég jól sikerült elérni az Okoskocka alkalmazásával a műhelyek foglalkozásain.
Az anyanyelvi fejlesztő kockajáték remek lehetőséget biztosított a beszéd, az anyanyelv területének hatékony fejlesztéséhez. Elsősorban a szókincs bővítésén keresztül céloztuk meg a szemantika, szintaktika és grammatika, nyelvi síkjainak fejlesztését. Az eszköz számtalan együtt töltött órát, önfeledt időtöltést jelentett nemcsak a gyerekek számára, hanem a pedagógusnak is.
Nagyon hasznosnak bizonyult ez az eszköz, a gyerekek nagyon szerették ezeket a tevékenységeket. Az a gyerek is, aki nehezen szólalt meg, a játékok során szépen alakult és fejlődött a beszédkészsége. Kiváló lehetőséget teremtett a tanulási képességek megismerésére, valamint a fejlődés nyomon követésére. Az Okoskocka számtalan lehetőséget biztosított: beszédfejlesztés, ügyesség, gyors reagálóképesség, színismeret, csapatszellem alakítására, a műhelyek végére jelentősen nőtt a gyerekek figyelmi képessége, térbeli tájékozódása, szabálytudatuk, kreativitásuk.

Támogató:

NTP logo colorME logo szines HU 500px

 

Székelyföldi Tehetségpontok térképe

contentmap_module

Minden jog fenntartva! – ©

sztt logo monochrom

tehetsegpont.ro

520014 Sepsiszentgyörgy,
Templom utca 1A

Tel.: +40 267 351 959

 

Webfejlesztés: Digital Studio

 

fb icon